Økonom: DeFi-prisene trender høyere ettersom Bitcoin skaper medvind for beta-eiendeler

DeFi-sektoren har blitt hardt rammet av den nylige markedsomsluttende nedgangen de siste par månedene. Nedstigningen begynte først i begynnelsen av september etter at Bitcoins pris gled fra de tidligere $…

Weiterlesen Økonom: DeFi-prisene trender høyere ettersom Bitcoin skaper medvind for beta-eiendeler